Budapest + sport info

Budapest + sport info

Budapest főváros területérén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.

Részletek: Magyar Közlöny 2020/112
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20112.pdf

 

 

 

 

Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, valamint a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett, az alábbiak szerint.

 


Magyarország Kormánya által 2020. 04. 30-án bejelentett járványügyi helyzetre tekintettel elrendelt korlátozások enyhítésére vonatkozó rendelkezések jelentek meg a Magyar Közlöny 96. számában. A rendelkezések 2020. május 4. napjától lépnek hatályba.

 

A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló a Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, valamint a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A Rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

 

A sportól szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) alapján a sportrendezvény a sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. A Rendelet alapján mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a versenyrendszeren kívüli, tehát a szabadidős, illetve diáksportrendezvények megtartására engedélyezett, amennyiben a sportrendezvény szervezői biztosítani tudják, hogy arra zárt körülmények között (zárt létesítményben vagy nézők elől elzárható területen) kerüljön sor, valamint arra nézők ne lépjenek be. Jelen rendelkezés alapján tehát azon közterületen megszervezett sportrendezvények (pl. utcai futóversenyek, kerékpárversenyek stb.) megtartása nem engedélyezett, ahol a verseny nézők elől történő elzárására nincs lehetőség. A Rendelet a sportrendezvényeken való részvételt csupán a nézők számára tiltja meg, így azokon a sportrendezvény egyéb résztvevői, így a sportolók mellett a sportszakemberek (így edzők, csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek), valamint a doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselői ebben a minőségükben jelen lehetnek. A hazai versenyrendszerek (bajnokság, kupasorozat) újra indításáról, azok kereteiről és formájáról az egyes országos sportági szakszövetségek jogosultak dönteni. A versenyrendszer működtetése során figyelemmel kell lenniük a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, a sportágak nemzetközi versenyrendszerének alakulására, valamint a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára.

 

A Rendelet értelmében megengedett továbbá a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel.

A Rendelet tehát a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet által már engedélyezett egyéni szabadidős sporttevékenység, továbbá a munkavégzés vagy a hivatásbeli kötelezettség teljesítése esetén a hivatásos sportolók által végzett sporttevékenység mellett lehetővé teszi a szabadidős sport, valamint tömegsport célú edzéseken való részvételt életkortól függetlenül, amelyre zárt térben és szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. Szabadidős sportolónak (valamint az Stv. által nem definiált tömegsportban résztvevőnek) minősül minden olyan sportoló, aki nem a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben való részvétel érdekében, ebből a célból, igazolt sportolóként folytat edzéseket.

 

Az Stv. alapján versenyszerűen sportoló (versenyző), aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző amatőr vagy hivatásos sportoló lehet. A Rendelet az amatőr sport fogalom alá érthető amatőr sportolók számára is engedélyezi az edzésen való részvételt függetlenül attól, hogy arra egyénileg, csoportosan vagy csapatban kerül sor.

A Rendelet mind a versenyzők, mind pedig a szabadidős sportolók számára lehetővé teszi a szervezett edzéseket.

 

A hivatásos sportolók edzéstevékenysége a Rendelet hatályba lépését megelőzően is megengedett volt, hiszen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm rendelet (a továbbiakban: kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet) 3. §-ában szabályozott, a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyására jogosító alapos indokok között szerepelt a munkavégzés és a hivatásbeli kötelezettség teljesítése. A hivatásos sportolók az Stv. 8. §-a alapján a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejtik ki sporttevékenységüket, ezért esetükben az edzéstevékenység a munkavégzés részének tekintendő, ennek megfelelően engedélyezett.

 

A Rendeletben foglaltak szerint a sportolók és sportszakemberek az engedélyezett edzéseken való részvétel során a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezésektől, korlátozásoktól eltérhetnek, ennek megfelelően rájuk a szociális érintkezésre a veszélyhelyzetben irányadó 1,5 méteres távolságtartás sem kötelező, amelyet az egyes sporttevékenységek szabályrendszere és sportágspecifikus mozgásformái indokolnak, valamint lakóhelyük, tartózkodási helyük, illetve magánlakásuk elhagyására edzés céljából sor kerülhet.

 

Az edzések megszervezése és megtartása során is javasolt figyelemmel lenni a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, valamint a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára.

 

 

 

 

 

Kérjük kövessétek nyomon a tömegtájékoztatási eszközökön elhangzó információkat, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs tájékoztatóit, valamint a következő elérhetőségeken szereplő információkat:
https://koronavirus.gov.hu/,  
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6